Affärsidé

Emo skall utifrån ett standardiserat sortiment till en accepterad
kvalitet och en definierad servicegrad, vara en ledande distributör
inom kontor-, data-, trend- och skolprodukter.
 

All försäljning till slutförbrukare, skall gå genom återförsäljare som
geografiskt skall täcka hela Svenska marknaden.

För Emos kunder betyder det, att vi baserat på ett samarbete med
välkända producenter, skall leverera ett aktuellt varusortiment till konkurrenskraftiga priser och med fokus på ett effektivt distributionssystem.